Isränna


Från och med onsdagen den 13/2 till den 1/3 2019 kommer Zueblins fartyg att bryta rännor från Södertälje kanal till Sällskapsholmen och Fläsket strax norr om kanalen. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Polisen, länsstyrelsen och sjöfartverket är informerade

Magnus Scherp
Zueblin Scandinavia AB

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka