Stavsnäs - Landsort via Dalarö Isränna 5/2


Från:                               Eastcoastpilot

Till:                                  trafiken.sth@sverigesradio.se

Ämne:                             Varning - brytande av isränna

 

Följande varning önskas utsänd i radio.

 

Sjöfartsverket meddelar:

 

Isränna kommer att brytas i farleden: Stavsnäs – Landsort via Dalarö

 

Datum: 2019-02-05

 

Tid: 01.00

 

Allmänheten varnas

 

 

Lotsplanering
East Coast Pilot
0771-630 645

E-post_kompassros

 

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka