[ES] ISBRYTNING BERGA - UTÖ vecka 05, 2019


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

 

Sjökort 616

 

Under  vecka 05 kommer isränna att brytas mellan BERGA och UTÖ (NÄSUDDEN, KYRKVIKEN) enligt bild nedan.

 

- Måndag 2019-01-28 med start från kl 0900

- Onsdag 2019-01-30 med start kl 0800

- Fredag 2019-02-01 med start kl 1130

 

 

 

På uppdrag åt VB Amf 1

 

Håkan Persson, Sjösäkerhetsofficer Amfibieregementet

AMF1_Amfibieregementet

 

Håkan X Persson
Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
130 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

Telefon: +46 (0)10-823 3104  •  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post:
hakan.x.persson@mil.se  •  amf1-vhtsak@mil.se

hemsida: www.forsvarsmakten.se

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka