Isränna Söderhamns skärgård.


Under helgen kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att genomföra provtagning i Söderhamns skärgård, på uppdrag av Umeå Maritima Forskning, UMF. Provtagningen kommer att ske i området runt Storskäret. I samband med detta kommer isrännor och/eller försvagad is förekomma. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

 

 

……………………………...........

Mikael Furberg

Befälhavare KBV 181

Kustbevakningen Ks. Umeå
073-5265700

mikael.furberg@kustbevakningen.se

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka