[ES] Försvarsmakten Berga/Muskö - isbrytning 2018


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

ALLMÄNHETEN VARNAS!

Vid isläggning kommer isrännor med ojämna mellanrum att hållas öppna enligt
sträckning/område nedan:

? Utanför örlogshamnen Berga (Hårsfjärden, Haninge kommun)
? Mellan örlogshamnen Berga och Kyrkviken Utö
? Från örlogshamnen Berga och genom Långbälingsund
? Mellan örlogshamnen Berga och örlogshamnen Muskö
? Utanför örlogshamnen Musö (Mälbyfjärden)
? Från örlogshamnen Muskö genom Skramsösund och sydvart mot
lotslederna.

Informationsansvarig: Vakthavande befäl Amf 1: 010-823 30 00 (växel)

Som VB Amf 1

Med vänlig hälsning
Håkan Persson, SjösäkO Amf 1


Håkan X Persson
Kapten
Sjösäkerhetsofficer

FÖRSVARSMAKTEN
Amfibieregementet, Amf 1
Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
131 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

C. Verksäk, VerksäkO, DykÖL, Kn Kim Settergren
SjösäkO, Kn Håkan Persson
TrafiksäkO, Lt Tommy Andersson

Telefon: +46 (0)10-823 3104  ?  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post: hakan.x.persson@mil.se  ?  amf1-vhtsak@mil.se
hemsida: www.forsvarsmakten.se
Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och
det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the
letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate
that the sender of the message has assessed that the message does not
contain classified information.

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka