Information till Allmänheten Kalix / Råneå


 

 

För kännedom och information i lämpliga media.

 

”Under Onsdagen 6/12 kommer Kustbevakningens fartyg KBV 181 att segla in i Gussöfjärden, Råneå ,på uppdrag av Umeå Maritima Forskning för att genomföra provtagning. I samband med detta kommer en isränna brytas i den is som kan finnas kvar, till provtagningsområdet. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

 

…………………………………………

Mikael Furberg

Befälhavare KBV 181

Kustbevakningen Umeå

Hillskär

913 32 Holmsund

mikael.furberg@kustbevakningen.se

Beskrivning: Beskrivning: kbvfarg

 

 

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka